Tijdens de vergadering van het bestuur van de Stichting Ommelander Loopcircuit van afgelopen maandag is de toetreding van MFAC Loppersum, de organisator van de Lopster Torenloop, tot het circuit officieel geworden. Tijdens de vergadering werden de wedstrijdnummers aan een afvaardiging van MFAC Loppersum overhandigd. Hiermee komt het aantal deelnemende organisaties aan het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit op vijf.

Het Huis en Hypotheek Ommelander Loopcircuit valt onder de stichting Ommelander Loopcircuit. De stichting biedt ondersteuning aan de verschillende organisaties bij de organisatie van hun loopevenementen. Een belangrijke taak is zorg dragen voor de continuïteit van het loopcircuit.

Bestuurslid Stichting Ommelander Loopcircuit Peter Slager overhandigt de wedstrijdnummers aan MFAC Loppersum. (v.l.n.r. Albert de Wilde, Martijn Pot en Peter Slager).

Na het vertrek van de Bedumer Bosloop heeft het stichtingsbestuur zorgvuldig gekeken naar de ontvangen aanvragen van organisaties om toe te kunnen treden tot het loopcircuit. Het bestuur heeft daarbij vooral gekeken naar de mogelijkheden, stabiliteit, ervaring en de mate van kunnen participeren binnen de stichting en het loopcircuit van de aangemelde organisaties.
Hieruit is naar voren gekomen dat MFAC Loppersum als organisatie het beste past in het profiel dat het bestuur hiervoor heeft opgesteld. Daarom zal m.i.v. 1 januari 2018 de Lopster Torenloop deel uitmaken van het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit en zal het loopcircuit weer 6 loopevenementen bevatten.

 


 

 

© 2021 Ommelander Loopcircuit

© 2021 Ommelander Loopcircuit
Joomla Templates by Joomzilla.com